Thursday, February 24, 2011

GLIS

  • Gliris somnus.
  • Glire somnolentior.
  • Me optimus somnus premit ut premitur glis.

(image source)

No comments: