Monday, April 11, 2011

VIPERA

  • Aspis a vipera.
  • A vipera morsum culpas.
  • Vipera est in veprecula.
  • Petat eum Deus vipera senio extenuata.
  • Hypocritae tristes, progenies viperarum!
  • Ne lupum ovibus, agnis viperam adiungas.
  • Glossa viperina est quae corrodit viscera textus.

No comments: